SYPE

Suomen Yksityisten Perhepäivähoitajien Edustajisto eli SYPE on kaikkien Suomessa toimivien 11 paikallisyhdistyksen yhteisiä asioita esille tuova edustajisto. 

SYPEn tarkoituksena on valvoa yksityisen päivähoidon alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäseniensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. SYPE seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Sype toimii tarkoituksensa saavuttamiseksi seuraavasti:

  • Valmistelee asioita valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä käsiteltäväksi.
     
  • Antaa kannanottoja päivähoidon eri yhteistyötahoille.
     
  • Toimii yksityisen päivähoidon tiedoittavana elimenä.


SYPEn kokouksessa on aina yhdistyksestämme läsnä yhdistyksemme puheenjohtaja. Hänen lisäkseen kokuksessa on läsnä yhdistyksemme valitsema edustaja.


 

Suomessa toimivat yksityisen perhepäivähoidon paikallisyhdistykset:

Hämeenlinnan seudun Yksityiset Päivähoitajat ry 

Kangasalan Yksityiset Päivähoitajat ry

Keski-Suomen Yksityiset Päivähoitajat ry

Lohjan Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry

Mikkelin Päivähoitajat ry

Oulun yksityiset päivähoitajat ry

Pirkanmaan Yksityiset Perhepäivähoitajat ry

Päijät-Hämeen Yksityiset Perhepäivähoitajat ry

Salon Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry 

Suomen Yksityiset Päivähoitajat ry

Turun Seudun Yksityiset Päivähoitajat ry