Tietoa perhepäivähoidosta

Mitkä ovat perhepäivähoidon vahvuudet?

Varhaiskasvatuslain (29§) mukaisesti perhepäivähoitajilta edellytetään alan koulutusta, joten lastasi hoitaa koulutettu ammattilainen. Perhepäivähoito on kodinomaista, yleensä hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa. Lapsia hoidossa on vain neljä, joten hoitajan ja lasten välille rakentuu vahva suhde. Perhepäivähoitajalla on mahdollisuus tutustua hyvin myös lapsen perheeseen ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perhepäivähoidossa lapsi saa syödä tuoretta ja maittavaa kotiruokaa. 

Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisemmän huomioimisen. Lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet on helpompaa ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, rauhallisessa oppimisympäristössä. Pienemmässä ryhmässä lapset myös rohkaistuvat osallistumaan laajemmin yhteiseen toimintaan.
(Lähde: Palukka 2021, Pienryhmätoiminnan edistävä vaikutus lapsen osallisuuteen varhaiskasvatuksessa)


Pienen ryhmän etuja:

 • kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri
 • lapset pystytään huomioimaan yksilöllisesti
 • lapset pysyvät yleensä terveempinä
 • retkien tekeminen on helpompaa


Mitä hoitopäivään kuuluu?

Hoitosopimuksessa sovitaan päivähoitopäivän kulusta. Sopimuksessa sovitaan mm. ruokailujen, ulkoilun ja päiväunien ajankohdat. Näin vanhempi varmistuu siitä, että lapsella on turvallinen päivärytmi.
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeiset tavoitteet / sisällöt ovat: 

 • kasvan, liikun ja kehityn
 • tutkin ja toimin ympäristössäni
 • kielten rikas maailma
 • ilmaisun monet muodot
 • minä ja meidän yhteisömme

Varhaiskasvatuslain (23§) mukaisesti perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jota tarkastetaan vähintään vuosittain. 


Miten yksityinen päivähoito eroaa kunnallisesta päivähoidosta?

Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä. Hoitaja maksaa itse eläkevakuutusmaksut, verot ja vakuutukset.
Hoitoajoista sovitaan hoitosopimuksessa, joka tehdään vanhempien ja hoitajan/hoitopaikan kesken. Työaikalaki ei koske yksityistä perhepäivähoitoa, joten lapsi saa olla samalla hoitajalla koko sovitun hoitoajan. 
 

Onko yksityinen päivähoito kalliimpaa kuin kunnallinen? 

Yleensä ei. Kokonaishoitomaksu muodostuu Kelan maksamasta yksityisen hoidon tuen hoitorahasta ja kuntalisästä sekä huoltajien maksuosuudesta. Kelasta on mahdollista hakea myös tulosidonnaista yksityisen hoiton tuen hoitolisää, joka pienentää suoraan huoltajien maksuosuutta. Kelan tuista löydät lisää tietoa täältä

Hoitajilla on käytössään Suomen yksityisten perhepäivähoitajien edustajiston (SYPE) laatimat valtakunnalliset hoitomaksusuositukset. Jokainen hoitaja määrittää yrittäjänä hintansa itse. ​Huoltajien maksuosuus on usein suunnilleen samansuuruinen kuin kunnallisellakin puolella.

Tällä hetkellä kukaan lahtelainen yksityinen perhepäivähoitaja ei toimi palveluseteliyrittäjänä.

 

Onko yksityinen päivähoito luotettavaa?

Kyllä. Yksityiseltä perhepäivähoitajalta vaaditaan nykyään perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu alan soveltuva koulutus (esim. lastenohjaaja, sosionomi) ennen työn aloitusta. Yksityisten perhepäivähoitajien työtä valvoo kunta ja perhepäivähoidon ohjaajat. Yksityisiä perhepäivähoitajia velvoittavat samat sosiaali- ja terveyshuollon lait ja asetukset kuin kunnallisia perhepäivähoitajia ja päiväkoteja. Perhepäivähoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hänen rikostaustansa tarkistetaan.
Jäsenemme voivat halutessaan käyttää yhdistyksen kattavaa hoitosopimuspohjaa, joka kannattaa käydä kohta kohdalta läpi hoitosuhteen alkaessa.
 

Voinko laittaa lapseni yksityiseen päivähoitoon toisen kunnan / kaupungin alueelle?

Yksityisen hoitopaikan voi valita mistä kunnasta tahansa. Hoitomaksun määrään vaikuttaa kotikuntasi yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus.
 

  Kuinka haen hoitopaikkaa?

  Se on helppoa. Tutustu vapaisiin hoitopaikkoihin sivuillamme ja ota yhteyttä suoraan hoitajaan. Hoitajan tiedoista näet, onko paikkoja heti vapaana. Suosittelemme kysymään myös myöhemmin vapautuvista paikoista jo etukäteen hoitajalta. Jos et löydä vapaita paikkoja haluamaltasi alueelta, voit myös olla yhteydessä yhdistykseemme. 
   

  Lapset seuraavat, kuinka lihaa jauhetaan lihamyllyssä.