Minustako yksityinen perhepäivähoitaja?

Kuinka aloitan toiminnan ja mitä minulta vaaditaan?

1. Kelpoisuus 
Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 29§).
Muu soveltuva koulutus voi olla esimerkiksi lähihoitajakoulutus tai lastenohjaaja.

Lahden kansanopiston tarjoama Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala) on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina, koulutukseen on jatkuva haku.

Tutkinto tulee olla suoritettu ennen työn aloittamista. Joissakin kunnissa voidaan hyväksyä perhepäivähoitajaksi määräaikaisesti tutkinnon ollessa kesken. Voit tarkistaa kelpoisuutesi ja ohjeistuksen tutkinnon suorittamisesta työn ohella oman kuntasi perhepäivähoidon vastuuhenkilöltä.
 

2. Ilmoitus kunnalle
Kun suunnittelet toiminnan aloittamista, tee ilmoitus kuntasi perhepäivähoidon ohjaajalle. Ilmoituksen yhteydessä voitte sopia tapaamisesta, jonka yhteydessä tilojesi soveltuvuus tarkastetaan.
 

3. Rikosrekisteriote
Hoitajan on tilattava rikosrekisteriote (ei saa olla yli 6kk vanha) ja esitettävä se perhepäivähoidon ohjaajalle ennen työn aloittamista.
 

4. Kunnan hyväksyntä  
Kunnan tulee hyväksyä sinut yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ennen toiminnan aloittamista. Hyväksynnän saamiseksi sinun tulee toimittaa perhepäivähoidon ohjaajalle muutamia asiakirjoja kunnasta riippuen. Tarkempaa tietoa näistä saat infokirjeestä
 

Kuinka monta lasta voin ottaa hoitoon?

Hoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Viidentenä puolipäiväisenä voi olla esikoulua käyvä 6 vuotta täyttänyt lapsi tai koulua käyvä lapsi. Alle 6-vuotias lapsi vie aina kokopäiväpaikan.
 

Onko yksityinen perhepäivähoitaja yrittäjä?

Kyllä. Yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole kirjanpitovelvollisuutta muiden yrittäjien tavoin, mutta muistiinpanovelvollisuus on. Arvonlisäverovelvollisuus ei koske perhepäivähoitoa.
 

Mistä muodostuu hoitajan verotettava työtulo?

Hoitomaksu koostuu vanhemman maksuosuudesta, kuntalisästä, Kelan yksityisen hoidon tuesta ja mahdollisesta yksityisen hoidon tuen hoitolisästä.
Hoitomaksusta vähennetään verohallituksen vahvistama hoitokuluvähennys. Erotus on veronalaista työtuloa.
Työtulosta hoitaja maksaa verottajan määräämän ennakkoveron sekä YEL-vakuutuksen. Hoitaja voi ottaa myös muita vapaaehtoisia yrittäjälle tarkoitettuja vakuutuksia.