Koronavirus, SYPEn valtakunnallinen ohjeistus perhepäivähoitoon

15.3.2020


Suomen Yksityisten Perhepäivähoitajien Edustajisto SYPE muistuttaa jäsenyhdistyksiään ja sitä kautta kaikkia Suomen yksityisiä perhepäivähoitajia koronaviruksen -COVID-19-aiheuttamista toimista. Kyse on hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta, ja meillä varhaiskasvattajilla on suuri rooli olla ennaltaehkäisemässä ja kantamassa vastuuta koronaviruksen leviämisen hillitsemisessä. Kunnan ilmoittaessa sulkevansa päivähoidon se koskee kaikkia yksiköitä, myös yksityistä perhepäivähoitoa. THL suosittelee jo lievässäkin tilanteessa pysymään kotona. "Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat." Perhepäivähoitaja (yksityinenkin) on tässä tilanteessa velvollinen seuraamaan entistä tarkemmin omaansa ja hoitolastensa terveydentilaa ja ensimmäisten oireiden ilmaannuttua jäätävä välittömästi pois töistä/ kieltäydyttävä ottamasta sairastunutta lasta hoitoon.Korvausvelvollisuus : Jokainen noudattaa ensisijaisesti hoitosopimusta ja kunnan/valtion ohjeistuksia. Koronaepidemian aikana hoitolapsen lievienkin hengitystieinfektio-oireiden esiintyessä noudatetaan hoitosopimuksen kohtaa ”hoitajasta riippumaton poissaolo”.Yksityiset perhepäivähoitajat noudattavat THL:n ja hallituksen ohjeita ja määräyksiä, joita tulee seurata aktiivisesti https://thl.fi/fi/ajankohtaista

Säkylässä 15.3.2020
Suomen Yksityisten Perhepäivähoitajien Edustajisto SYPE
psta Tuula Viskari,pj


Lahdessa Lisätietoja:
SYPE vara pj Minna Lampinen 0445546414

 

Yhdistyksemme suosittelee noudattamaan hoitosopimuksessa sovittuja korvausehtoja.

 

*******************************************************
SYPE on kaikkien Suomessa toimivien paikallisyhdistysten (16) yhteisiä asioita esille tuova edustajisto.​

SYPEn tarkoituksena on valvoa yksityisen päivähoidon alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.​

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SYPE seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä, sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.​

  • Valmistelee asioita valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä käsiteltäviksi.
  • Antaa kannanottoja päivähoidon eri yhteistyötahoille.
  • Toimii yksityisen päivähoidon tiedottavana elimenä.