Mikä on Varda?

18.12.2019

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien on rekisteröitävä tietonsa varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) 1.1.2020 alkaen. 

Mikä on varda?

Varda kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa sunnnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, huoltajista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään eteenpäin lakiperusteisesti tiedon tarvitsijoille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriölle, aluehallintavirastoille, Kelalle ja Tilastokeskukselle. Tietojen tallentaminen perustuu varhaiskasvatuslakiin (540/2018).