Yhdistyksen johtokunta 2019

Puheenjohtaja:                       Minna Lampinen

Sihteeri/ varapuheenjohtaja:  Mervi Hyppölä      

hallituksen 3 jäsentä:             Minna Volanen

                                               Nina Jantunen

                                               Jenni Elo

Yhdistyksen varainhoitaja:  Tuire Mononen

 

 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu aina kun yhteiset asiat sitä vaatii tai kun yhdityksen jäsenet, jonkun asian vuoksi sitä vaativat.

 

Johtokunta on yhdistyksen sääntöjen mukaan päätösvaltainen kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi jäsentä.

 

Johtokunnan tehtävät:      

 

  •                valvoo yhdistyksen rahavarojen käyttöä

  •                määrää taloudellisista asioista

  •                valmistaa tärkeimmät asiat vuosikokoukselle

  •                käsittelee jäsenten esille tuomat asiat

  •                lähettää kutsut koulutustilaisuuksiin

  •                lähettää kutsut vuosikokoukseen

  •                Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä