SYPE

SUOMEN YKSITYISET PÄIVÄHOITAJAT EDUSTAJISTO

Yhdistyksemme kuuluu jäsenyhdistyksenä maaliskuussa 2010 perustettuun SYPE:en. Sype on kaikkien Suomessa toimivien 16 paikallisyhdistyksen yhteisiä asioita esille tuova edustajisto. 

SYPE:n tarkoituksena on valvoa yksityisen päivähoidon alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäseniensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi SYPE seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Sype toimii tarkoituksensa saavuttamiseksi seuraavasti:

1. Valmistelee asioita valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä käsiteltäväksi.

2. Antaa kannanottoja päivähoidon eri yhteistyötahoille.

3. Toimii yksityisen päivähoidon tiedoittavana elimenä.

SYPEn kokouksessa on aina yhdistyksestämme läsnä yhdistyksemme puheenjohtaja. Hänen lisäkseen kokuksessa on läsnä yhdistyksemme valitsema edustaja.

Tällä hetkellä yhdistystämme edustaa  Minna Lampinen (SYPEn varapuheenjohtaja 2016-2019).