Minustako ypph?

Oletko kiinnostunut yksityisen perhepäivähoitajan työstä?

Kuinka aloitan toiminnan ja mitä minulta vaaditaan?

1. Jokainen yksityishenkilö, joka haluaa hoitaa vierasta lasta omassa kodissaan korvausta vastaan on ilmoitusvelvollinen kaupungin/ kunnan päivähoidon ohjaajalle aloittaessaan toimintaa. Näin määrää laki lasten päivähoidosta. Tämän ilmoituksen yhteydessä voitte sopia tapaamisesta, jossa toimitat alla olevat paperit kuntaasi.

2. Kunnan tulee hyväksyä sinut ensin yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ennen kuin voit aloittaa toiminnan.

3. Hoitajan on tilattava rikosrekisteriote (ei saa olla yli 6kk vanha) ja esitettävä se perhepäivähoidon ohjaajalle ennen työn aloittamista. Tilauslomake:

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ork_ork01/index.html

Kuinka monta lasta voin ottaa hoitoon?

Hoitajalla voi olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Viidentenä puolipäiväisenä voi olla esikoulua käyvä 6 vuotta täyttänyt lapsi tai koulua käyvä lapsi. Alle 6-vuotias lapsi vie aina kokopäiväpaikan.

Onko yksityinen perhepäivähoitaja yrittäjä?

Kyllä. Yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole kirjanpitovelvollisuutta muiden yrittäjien tavoin mutta muistiinpano velvollisuus on. Arvonlisävero ei koske perhepäivähoitoa.

Onko kaikki minulle tulevat rahat tuloa?

Eivät. Hoitomaksu sisältää hoidosta aiheutuneet kulut. Työtulosta maksetaan ennakkoveroa ja YEL-vakuutusmaksua. Yhdistys suosittelee ottamaan vastuuvakuutuksen. Hoitaja voi ottaa itselleen myös vapaaehtoisen työttömyyskassajäsenyyden (AYT tai SYT).

Mistä muodostuu hoitajan verotettava työtulo?

Hoitomaksu koostuu vanhemman maksuosuudesta, yksityisenhoidon tuesta, kuntalisästä ja mahdollisesta yksityisenhoidon tuen hoitolisästä. Hoitomaksusta vähennetään verohallituksen vahvistama hoitokuluvähennys. Erotus on veronalaista työtuloa. Työtulosta hoitaja maksaa verottajan määräämän ennakkoveron. Hoitaja ottaa itselleen YEL-vakuutuksen. Hoitaja voi ottaa myös muita vapaaehtoisia yrittäjälle tarkoitettuja vakuutuksia, esim. tapaturmavakuutuksen.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

Lahdessa on mahdollisuus suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto esim. Lahden Kansanopistossa. https://www.lahdenkansanopisto.fi/opisto/perhepaivahoitajan-ammattitutkinto/

Hanki pätevyys työhön, jota voit tehdä omassa kodissasi yksityisenä perhepäivähoitajana tai ryhmäperhepäiväkodeissa muiden ammattilaisten kanssa. Tee se monimuotokoulutuksessa, työn ohessa. Lähiopetus järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutus sopii 18 vuotta täyttäneille, oppivelvollisuuden suorittaneille, lasten kanssa toimimisesta aidosti kiinnostuneille.

Koulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opinnot on mahdollista suorittaa 1–1,5 vuodessa.