Yksityisen hoidon tuet

 

YKSITYISEEN PERHEPÄIVÄHOITOON MAKSETTAVAT TUET

1.1.2017 alkaen

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Vanhemmat hakevat Kelasta yksityisen hoidon tukea, eli hoitorahaa Wh 1 lomakkeella.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä kokopäivähoidossa sekä esikoululaisista puolipäivähoidossa.

Esikoululaisen tuki alkaa 31.7. vaikka lapsi olisi hoidossa elokuun alun, ennen kouluun menoa.

Yksityisen hoidon tuki on vanhempien tuloista riippumaton ja myönnetään kaikille hakijoille.

Kelan tuet maksetaan palvelun tuottajalle eli päivähoitajalle.

Hoitajan täytyy ilmoittaa Kelalle Y-tunnuksensa ja ilmoittaa kuulumisestaan ennakonperintärekisteriin.

Yksityisen hoidon tukea myönnetään vain yli kuukauden mittaisiin hoitosuhteisiin.

Tukea maksetaan vain kunnan/kaupungin hyväksymälle päivähoitajalle. Kunnan hyväksyntä osoitetaan hoitajan täyttämällä WH 2 kaavakkeella, johon vanhemman on haettava ennen Kelaan palauttamista perhepäivähoidon ohjaajan allekirjoitus.

Tuloista riippumaton yksityisen hoidon tuki (hoitoraha) on 1.1.2015 alk. 172,25€/kk/lapsi.

Sen lisäksi Kelasta voi hakea vanhempien tuloista riippuvaa hoitolisää, jota myönnetään pienituloisille, opiskelijoille, yksinhuoltajille ja työttömille vanhemmille (tulorajat löytyvät Kelan nettisivulta). Hoitolisänmäärä on enintään 144,85€/kk/lapsi.

Yksityisen hoidon tuki puolipäiväisessä hoidossa olevalle esikoululaiselle on 63,38€/kk/lapsi. Pienistä tuloista riippuvaa hoitolisää puolipäiväisessä hoidossa oleva esikoululainen voi saada enintään 72,07€/kk/lapsi.

 

KUNTALISÄ

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi useimmat kunnat maksavat myös vanhempien tuloista riippumatonta yksityisen hoidon kuntalisää, jonka myöntämisehdoissa ja tuen määrässä on kuntakohtaisia eroja.

Lahdessa edellytys kuntalisään on 20 viikkotunnin ylitys (myös Lahdessa 1.8.2016 alkaen)

Mikäli lapselle tulee hoitoviikon aikana poissaoloja vanhemman vapaapäivien vuoksi ja poissaolot ovat hoitajasta riippumattomia, niin nämä poissa olot eivät vaikuta tuen määrään.

Alle 6v. Lapsi puolipäivähoidossa ollessaan vie hoitajalta aina kokopäivälapsen paikan ja on oikeutettu täysiin Kelan tukiin.

Tällä hetkellä ainoastaan Lahti maksaa kuntalisää esikoululaisen iltapäivähoitoon 100,00€/kk.

 

TUEN HAKEMINEN

  • WH 1 kaavake, Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus (vanhempi täyttää)

  • WH 2 Kaavake, Selvitys päivähoidon tuottajasta (hoitaja ja vanhemmat täyttävät yhdessä)

  • valokopio kirjallisesta hoitosopimuksesta (vanhempi ottaa omasta kappaleestaan)

  • perhepäivähoidon ohjaajan allekirjoitus kaavakkeeseen WH 2

 

Esikoulun loppuessa toukokuussa ja lapsen siirtyessä kokopäivähoitolapseksi hakevat vanhemmat kaikki Kelan tuet kokopäivähoitoon, täyttämällä WH 1 ja hoitaja WH 2 kaavakkeet uudelleen (tuet lakkaavat 31.7.)

1.4.2007 astui voimaan laki, joka mahdollistaa sen, että saman perheen lapsille, iästä riippumatta voidaan yhtä aikaa maksaa sekä kodinhoidontukea, että yksityisen hoidon tukea, vaikka lapset olisivat samassa hoitopaikassa ( jos yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä yhteensä on kotihoidin tukea pienempi tai kuntalisää ei makseta lainkaan).

Ainoastaan Hollolassa perheen kaikista lapsista maksetaan vain toista näistä tuista.

 

HUOMIO

Hollola ei maksa kuntalisää perheille, joka saa vanhempain päivärahaa toisen vanhemman ollessa vauvan kanssa kotona ja sisaruksen/sisarusten ollessa yksityisessä päivähoidossa (hoitoraha eli yksityisen hoidontuki kyllä maksetaan).

Pienessä ryhmässä lapset huomioidaan yksilöinä ja huoltajien toiveita kuunnellen.