Yksityisen hoidon tuet

 

YKSITYISEEN PERHEPÄIVÄHOITOON MAKSETTAVAT TUET

1.1.2020 alkaen

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Vanhemmat hakevat Kelasta yksityisen hoidon tukea, eli hoitorahaa WH 1 lomakkeella.

Lomakkeen voi myös täyttää netissä Kela.fi/asiointipalvelu

Yksityisen hoidon tukea maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä kokopäivähoidossa sekä esikoululaisista puolipäivähoidossa.

Esikoululaisen tuki päättyy 31.7. vaikka lapsi olisi hoidossa elokuun alun, ennen kouluun menoa.

Yksityisen hoidon tuki on vanhempien tuloista riippumaton ja myönnetään kaikille hakijoille.

Kelan tuet maksetaan palveluntuottajalle eli päivähoitajalle.

Hoitajan täytyy ilmoittaa Kelalle Y-tunnuksensa ja ilmoittaa kuulumisestaan ennakonperintärekisteriin.

Yksityisen hoidon tukea myönnetään vain yli kuukauden mittaisiin hoitosuhteisiin.

Tukea maksetaan vain kunnan/kaupungin hyväksymälle päivähoitajalle. Kunnan hyväksyntä osoitetaan hoitajan täyttämällä WH 2 kaavakkeella, johon vanhemman on haettava ennen Kelaan palauttamista perhepäivähoidon ohjaajan allekirjoitus.

Tuloista riippumaton yksityisen hoidon tuki (hoitoraha) on 1.1.2020 alk. 173,95 €/kk/lapsi.

Hollolassa vanhemman jäädessä äitiyslomalle/vanhempainvapaalle, yksityisen hoidon tuki on hoidossa olevasta lapsesta 63,38€/kk.

 

Sen lisäksi Kelasta voi hakea vanhempien tuloista riippuvaa hoitolisää, jota myönnetään pienituloisille, opiskelijoille, yksinhuoltajille ja työttömille vanhemmille (tulorajat löytyvät Kelan nettisivulta). Hoitolisän määrä on enintään 146,29 €/kk/lapsi. Myönnetty hoitolisän määrä vähentää vanhempien maksuosuutta.

Yksityisen hoidon tuki puolipäiväisessä hoidossa olevalle esikoululaiselle on 63,38€/kk/lapsi. Pienistä tuloista riippuvaa hoitolisää puolipäiväisessä hoidossa oleva esikoululainen voi saada enintään 72,07€/kk/lapsi.

 

KUNTALISÄ

Kelan maksaman yksityisenhoidon tuen lisäksi useimmat kunnat maksavat myös vanhempien tuloista riippumatonta yksityisen hoidon kuntalisää, jonka myöntämisehdoissa ja tuen määrässä on kuntakohtaisia eroja.

Lahdessa kuntalisää maksetaan yli 20h/ vko alle 3 v. 325€ ja yli 3 v. 225€.

Tuntien jäädessä alle 20h/vko kuntalisän määrä on alle 3v. 243,75€ ja yli 3v. 168,75€

Mikäli lapselle tulee hoitoviikon aikana poissaoloja vanhemman vapaapäivien vuoksi ja poissaolot ovat hoitajasta riippumattomia, niin nämä poissa olot eivät vaikuta tuen määrään.

Alle 6v. Lapsi puolipäivähoidossa ollessaan vie hoitajalta aina kokopäivälapsen paikan ja on oikeutettu täysiin Kelan tukiin.

Tällä hetkellä ainoastaan Lahti maksaa kuntalisää esikoululaisen iltapäivähoitoon 112,50€/kk.

Hollolan puolella asuvista lapsista joilla on oikeus yli 20h/vko maksetaan kuntalisää 350€ iästä riippumatta. Alle 20h/vko olevista lapsista maksetaan kuntalisää 175€. Esikoululaisista ei makseta kuntalisää lainkaan.

 

TUEN HAKEMINEN

  • WH 1 kaavake, Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus (vanhempi täyttää)

  • WH 2 Kaavake, Selvitys päivähoidon tuottajasta (hoitaja ja vanhemmat täyttävät yhdessä)

  • perhepäivähoidon ohjaajan allekirjoitus kaavakkeeseen WH 2

Esikoulun loppuessa toukokuussa ja lapsen siirtyessä kokopäivähoitolapseksi hakevat vanhemmat kaikki Kelan tuet kokopäivähoitoon, täyttämällä WH 1 ja hoitaja WH 2 kaavakkeet uudelleen (tuet lakkaavat 31.7.)

 

Pienessä ryhmässä lapset huomioidaan yksilöinä ja huoltajien toiveita kuunnellen.