Kuntalisät

 

Kelan maksamien yksityisen hoidon tukien lisäksi useimmat kaupungit / kunnat maksavat yksityisen hoidon kuntalisää.

Se on myös tuki lapselle, joka on yksityisessä päivähoidossa. Kuntalisä on vanhempien tuloista riippumaton ja myönnetään kaikille hakijoille.

Kuntalisä maksetaan yksityisen hoidon tuen kanssa suoraan päivähoidontuottajalle.

Kuntalisän suuruus vaihtelee eri kunnissa.

 

Kuntalisät Lahdessa ja ympäristökunnissa:

Lahti                  1.1.2020 Lahden kuntalisä:

                          Perhepäivähoito alle 3-v.

                          20 h / vk 243,75 euroa

                          yli 20 h / vk 325 euroa

                          Perhepäivähoito väh. 3-v.

                          20 h / vk 168,75 euroa

                          yli 20 h / vk 225 euroa

                          Esikoululaisesta kuntalisä 112,50€

 

 Hollola              350 € / kk / lapsi   

 

 Asikkala           Perhepäivähoito alle 3v.

                          yli 20h / vk 400€

                          alle 20h / vk 200€

                          Perhepäivähoito yli 3 v.

                          yli 20h / vk 250€

                         alle 20h / vk 125€

                         Esikoululaisesta 100€ / kk

 

Orimattila          200 € / kk / lapsi

                            

 

Heinola             350 € / kk / lapsi iästä riippumatta.

Kärkölä             350 € / kk / lapsi   

 

Tuki maksetaan siitä kunnasta missä lapsi asuu, joten Kelan tukihakemukset viedään aina lapsen kotikunnan Kelaan, päivähoidon ohjaan allekirjoitettua hakemuksen.

Mikäli hoitaja asuu eri kunnassa kuin hoitoon tuleva lapsi, haetaan päivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä myös lapsen kotikunnan perhepäivähoidon ohjaajalta.

Hän tarvittaessa tarkistaa hoitajan taustat toisen kunnan ohjaajilta (rikosrekisteriote).

Esikoulussa oleva lapsi saa yksityisen hoidon tukea 63,89€/kk minkä lisäksi tuloista riippuvaa hoitolisää myös puolitettuna, eli enintään 72,07 / kk.

Ainoastaan Lahdessa maksetaan kuntalisää esikoululaisesta  112,50,00 / kk (1.8.2016 alkaen).

Esikoulun loputtua toukokuussa ja lapsen siirtyessä kokopäivähoitoon hakevat vanhemmat hänelle taas kokopäivähoitoon tarkoitetut tuet.

Yksityisen hoidon tukia esikoulun jälkeen maksetaan vain heinäkuun viimeiseen päivään asti, vaikka lapsi olisikin hoidossa elokuun alussa vähän aikaa, ennen koulun alkamista.