Kuntalisät

 

Kelan maksamien yksityisen hoidon tukien lisäksi useimmat kaupungit / kunnat maksavat yksityisen hoidon kuntalisää.

Se on myös tuki lapselle, joka on yksityisessä päivähoidossa. Kuntalisä on vanhempien tuloista riippumaton ja myönnetään kaikille hakijoille.

Kuntalisä maksetaan yksityisen hoidon tuen kanssa suoraan perhepäivähoitajalle.

Kuntalisän suuruus vaihtelee eri kunnissa ja on vielä kuntia, jotka eivät ikävä kyllä lainkaan maksa kuntalisää.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä on eri asia kuin kotihoidon tuen lisäksi maksettava kuntalisä, jota tukea taas maksetaan vanhemmalle, joka itse jää lasta kotiin hoitamaan.

Lahti, eikä ympäristökunnatkaan tätä tukea maksa.

Kuntalisät Lahdessa ja ympäristökunnissa:

 

Lahti                  1.8.2018 Lahden kuntalisä:

                          Perhepäivähoito alle 3-v.

                         - 20 t/vk 243,75 euroa

                         - yli 20 t/vk 325 euroa

                          Perhepäivähoito väh. 3-v.

                          - 20 t/vk 168,75 euroa

                          - yli 20 t/vk 225 euroa

                          Esikoululaisesta kuntalisä 112,50€

 

 Hollola              350,00 € / kk / lapsi   

 

 Asikkala           350,00 € / kk / lapsi alle 3v.

                             250,00 € / kk / lapsi yli 3v.

 

Orimattila          200 € / kk / lapsi

                            

 

Heinola               185,00 € / kk / lapsi

Kärkölä              350,00 € / kk / lapsi   

 

Tuki maksetaan siitä kunnasta missä lapsi asuu, joten Kelan tukihakemukset viedään aina lapsen kotikunnan Kelaan, päivähoidon ohjaan allekirjoitettua hakemuksen.

Mikäli hoitaja asuu eri kunnassa kuin hoitoon tuleva lapsi, haetaan päivähoidon ohjaajan hyväksymismerkintä myös lapsen kotikunnan perhepäivähoidon ohjaajalta.

Hän tarvittaessa tarkistaa hoitajan taustat toisen kunnan ohjaajilta (rikosrekisteriote).

Elokuussa 2000 alkoi maksuton esiopetus.

Esikoulussa oleva lapsi saa yksityisen hoidon tukea 63,89€/kk minkä lisäksi tuloista riippuvaa hoitolisää myös puolitettuna, eli enintään 72,07 / kk.

Ainoastaan Lahdessa maksetaan kuntalisää esikoululaisesta  112,50,00 / kk (1.8.2016 alkaen).

Esikoulun loputtua toukokuussa ja lapsen siirtyessä kokopäivähoitoon hakevat vanhemmat hänelle taas kokopäivähoitoon tarkoitetut tuet.

Yksityisen hoidon tukia esikoulun jälkeen maksetaan vain heinäkuun viimeiseen päivään asti, vaikka lapsi olisikin hoidossa elokuun alussa vähän aikaa, ennen koulun alkamista.