Vanhemmille


Lapsi yksityisessä perhepäivähoidossa

Miten yksityinen päivähoito eroaa kunnallisesta päivähoidosta?

Yksityinen päivähoitopaikka on yritys. Hoitaja/hoitopaikka maksaa itse eläkevakuutusmaksut, verot ja vakuutukset. Hoitoajoista sovitaan hoitosopimuksessa, joka tehdään vanhempien ja hoitajan/hoitopaikan kesken. Jos sopimuksessa olevat hoitoajat ylitetään, maksetaan hoitosopimuksessa sovittu ylityökorvaus.

Onko yksityinen päivähoito valvottua?

Kyllä, yksityistä päivähoitoa valvoo hoitajan kotikunta ja perhepäivähoidon ohjaaja.

Voinko laittaa lapseni yksityiseen päivähoitoon toisen kunnan/kaupungin alueelle?

Kyllä, yksityisen hoitopaikan voi valita mistä kunnasta tahansa. Hoitomaksun määrään vaikuttaa kotikuntasi yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus.

Mitä hoitopäivään kuuluu?

Hoitosopimuksessa sovitaan päivähoitopäivän kulusta. Sopimuksessa sovitaan mm. ruokailujen, ulkoilun ja päiväunien ajankohdat. Näin vanhempi varmistuu siitä, että lapsella on turvallinen päivärytmi.

Kuka auttaa, jos en ymmärrä jotain kohtaa hoitosopimuksessa?

Ensisijaisesti kysy asiaa lapsesi hoitajalta. Jos hoitaja käyttää Lahden seudun Yksityiset Päivähoitajat Ry:n hoitosopimusta, voit soittaa yhdistyksen päivystys puhelimeen. Jos emme ehdi vastata voit jättää viestin ja kertoa asiasi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. Päivystyspuhelin on auki ma-pe klo 13-14 numerossa: 050-911 4904. Sähköpostia voit laittaa osoitteeseen lahdensyph@gmail.com

Jos valvonnasta huolimatta huomaan vakavia puutteita päivähoitopaikassa, keneen voin ottaa yhteyttä?

Yksityistä perhepäivähoitoa valvoo kuntasi perhepäivähoidon ohjaajat. Heihin kannattaa olla yhteydessä tälläisen valitettavan tapahtuman yhteydessä. Kunnan perhepäivähoidon ohjaajat voivat tapauskohtaisesti asian tutkittuaan olla antamatta kunnan hyväksyntää hoitopaikalle.

Suomen Yksityisten Päivähoitajien edustajisto SYPE muistuttaa, että yhdelläkään perhepäivähoitoyhdistyksellä ei ole oikeutta valvoa jäsentensä toimintaa.