Tietoa päivähoidosta

Kuvassa lapset seuraavat, kuinka lihaa jauhetaan lihamyllyssä. :)

Mitkä ovat perhepäivähoidon vahvuudet?

Perhepäivähoito on kodinomaista, yleensä hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa. Lapsia hoidossa on vain neljä, joten hoitajan ja lasten välille rakentuu vahva suhde. Perhepäivähoitajalla on mahdollisuus tutustua hyvin myös lapsen perheeseen ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Perhepäivähoidossa lapsi saa syödä tuoretta ja maittavaa kotiruokaa. 

Pienen ryhmän etuja:

 • kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri
 • lapset pystytään huomioimaan yksilöllisesti
 • lapset pysyvät yleensä terveempinä
 • retkien tekeminen on helpompaa


Mitä hoitopäivään kuuluu?

Hoitosopimuksessa sovitaan päivähoitopäivän kulusta. Sopimuksessa sovitaan mm. ruokailujen, ulkoilun ja päiväunien ajankohdat. Näin vanhempi varmistuu siitä, että lapsella on turvallinen päivärytmi.
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeiset tavoitteet / sisällöt ovat: 

 • kasvan, liikun ja kehityn
 • tutkin ja toimin ympäristössäni
 • kielten rikas maailma
 • ilmaisun monet muodot
 • minä ja meidän yhteisömme


Miten yksityinen päivähoito eroaa kunnallisesta päivähoidosta?

Yksityinen perhepäivähoitaja on yksityisyrittäjä. Hoitaja maksaa itse eläkevakuutusmaksut, verot ja vakuutukset.
Hoitoajoista sovitaan hoitosopimuksessa, joka tehdään vanhempien ja hoitajan/hoitopaikan kesken. Työaikalaki ei koske yksityistä perhepäivähoitoa, joten lapsi saa olla samalla hoitajalla koko sovitun hoitoajan. 
 

Onko yksityinen päivähoito kalliimpaa kuin kunnallinen? 

Yleensä ei. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea, johon kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää. Perheelle jää näin maksettavaksi vain hoitomaksun omavastuuosuus, joka on usein suunnilleen saman suuruinen kuin kunnallisellakin puolella. 
Tällä hetkellä kukaan lahtelainen yksityinen perhepäivähoitaja ei toimi palveluseteliyrittäjänä.
 

Onko yksityinen päivähoito luotettavaa?

Kyllä. Yksityisten perhepäivähoitajien työtä valvoo kunta ja perhepäivähoidon ohjaajat. Yksityisiä perhepäivähoitajia velvoittavat samat sosiaali- ja terveyshuollon lait ja asetukset kuin kunnallisia perhepäivähoitajia ja päiväkoteja. Perhepäivähoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hänen rikostaustansa tarkistetaan.
Jäsenemme voivat halutessaan käyttää yhdistyksen kattavaa hoitosopimuspohjaa, joka kannattaa käydä kohta kohdalta läpi hoitosuhteen alkaessa. 
 

Voinko laittaa lapseni yksityiseen päivähoitoon toisen kunnan / kaupungin alueelle?

Kyllä, yksityisen hoitopaikan voi valita mistä kunnasta tahansa. Hoitomaksun määrään vaikuttaa kotikuntasi yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus.
 

  Kuinka haen hoitopaikkaa?

  Se on helppoa. Tutustu vapaisiin hoitopaikkoihin sivuillamme ja ota yhteyttä suoraan hoitajaan. Hoitajan tiedoista näet, onko paikkoja heti vapaana. Suosittelemme kysymään myös myöhemmin vapautuvista paikoista jo etukäteen hoitajalta. Jos et löydä vapaita paikkoja haluamaltasi alueelta, voit myös olla yhteydessä yhdistykseemme.