Hoitopaikkahaku

Hoitopaikat löydät vasemmalta olevasta linkkirivistöstä kunnittain ja alueittain.

Mobiilia käyttäessäsi, käytä sivun ala osassa olevaa hakutoimintoa. 

Voit käyttää myös hakukonetta hoitopaikkojen etsimiseen. Sillä löytää hoitopaikan hoitajan nimen, alueen tai esim. hoitopaikkojen määrän mukaan esim. yksi vapaa paikka, kaksi vapaata paikkaa jne.

 

Etsiessäsi lapsellesi hoitopaikkaa voit olla suoraan yhteydessä haluamaasi hoitajaan, vapaat hoitopaikat täytetään aina mahdollisimman pikaisesti eikä niihin ole erillistä hakuaikaa tai lomaketta.
 

Huoltajille tiedoksi! Hoitajien ilmoituksissa on mainittuna eri alueita, nämä eivät kuitenkaan rajoita millään tapaa hoitopaikkojen valintaan vaan lapset saavat tulla hoitoon mistä päin tahansa.

Suomen Yksityisten Päivähoitajien edustajisto SYPE muistuttaa, että yhdelläkään perhepäivähoitoyhdistyksellä ei ole oikeutta valvoa jäsentensä toimintaa.Kunnan perhepäivähoidon ohjaaja hyväksyy yksityiset hoitajat hoitajiksi ja valvoo heidän toimintaansa.

Lapsi, joka saa hellyyttä, oppii rakastamaan.
Lapsi, jota rohkaistaan, oppii luottamaan itseensä.
Lapsi, jota kiitetään, oppii olemaan kiitollinen.
Lapsi, joka näkee annettavan omasta muille,
oppii olemaan huomaavainen.
Lapsi, joka saa tietoa, oppii tuntemaan viisauden.
Lapsi, joka elää onnellisena, löytää rakkauden.
– Ronald Russell –